Retourneren

Bedenktijd/retouren:

Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de goederen intussen in ongeschonden, ongebruikte en ongeopende staat op de door Food2love aangegeven wijze zijn teruggezonden.

Gezien de aard van de producten (voedingsmiddelen) kunnen geopende verpakkingen en vers artikelen niet retour genomen worden.

Retourzendingen:

Je hebt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen de producten te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Vanaf het moment van de retourmelding heb je nog 14 dagen de tijd om het product retour te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor jouw rekening.
Het retourbedrag wordt binnen 14 dagen retour geboekt op je rekening.

Je hoeft geen gebruik te maken van een retourformulier. Je kan je retourmelding doorgeven d.m.v. het contact formulier.

“De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.”

Voor retourzendingen verzoeken wij je d.m.v. het contactformulier contact met ons op te nemen.
U kunt uw retouren inclusief uw naam en adresgegevens sturen naar:

Food2love t.a.v. afdeling retouren

Oosterinslag 7

3871 AL Hoevelaken
Binnen 14 dagen na ontbinding van uw overeenkomst ontvangt u het aankoopbedrag van het retour gestuurde product op uw rekening.

Indien tijdens het transport een artikel zodanig beschadigd is dat deze niet meer voor gebruik geschikt is, ontvangt u het betaalde bedrag van het betreffende artikel retour.
Frankeren retourzending.
De kosten van het verzenden van retouren naar Food2love komen geheel voor je eigen rekening, tenzij gezien de aard van je klacht, anders overeengekomen.

Product ruilen?

Wil je je product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. Je kunt hiervoor contact opnemen d.m.v. het contacformulier. Wel draag je zelf de kosten voor terugzending van het product.”

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor je te wijzigen.